Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


02.07.2020

Avslag på søknad om dumping av snø til Drammensfjorden

Vi har behandlet søknad fra Drammen havn hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til å dumpe snø til Drammensfjorden ved Holmen i Drammen. Vi har avslått søknaden på grunnlag av risikoen for spredning av forurensning og negative effekter på miljøet.

30.06.2020

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til massedeponi – Moss næringspark

Feste NordØst AS søker, på vegne av Skolt Holding AS, Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Moss Næringspark (gbnr. 3/3139 og 3/2148) i Moss kommune. 

30.06.2020

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Statkraft Tofte AS – forlengelse av gyldighetstid

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse fra Statkraft Tofte AS. Fylkesmannen endrer tillatelsen slik at gyldighetstiden forlenges til 14.03.2022.

29.06.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

26.06.2020

Kunngjøring av revidert tillatelse etter forurensningsloven til ØRAS IKS, Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak av 26.06.2020 ferdigbehandlet søknad fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), hvor det søkes om revidert tillatelse etter forurensningsloven til deponi og avfallsaktivitet, i Ullensaker kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen