Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


19.08.2019

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betongrester – Hauerseter i Ullensaker kommune

Det søkes om mellomlagring av massene inntil 1 års varighet, og massene planlegges å bli gjenbrukt i virksomhetens produksjon av betong og veidekker.

14.08.2019

Bruk av båt og vannskuter på Tyrifjorden og Steinsfjorden

I Tyrifjorden og Steinsfjorden er det mange holmer, skjær, øyer og mye vannareal som har et rikt fugleliv og derfor er vernet. 

12.08.2019

Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Moss Havn

Moss Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til mudring i sjø ved Moss havn i Moss kommune.

31.07.2019

Søknad om tillatelse til mudring i Rørvikbukta og dumping på Midtre Sletter

Willy Rørvik har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til mudring i sjø i Rørvikbukta (gbnr. 33/61) på Larkollen i Rygge kommune og dumping på vestre side av Midtre Sletter i Råde kommune.

26.07.2019

Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Borg Havn

Borg Havn IKS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Borg Havn i Fredrikstad kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen