Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.06.2019

Nye naturreservater vedtatt 21. juni

Fire nye skogområder i Oslo, Østfold og Buskerud er vernet i dag.

14.06.2019

Søknad om tillatelse til mudring ved Skjæløy Slipp i Fredrikstad kommune

Arne Rød & Co AS har på vegne av Skjæløy Slipp søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Skjæløy Slipp (gbnr. 118/209) i Fredrikstad kommune.

13.06.2019

Verden trenger villbier

Har du lagt merke til villbiene? Mange vil synes det er vanskelig å svare, for først må man jo vite hva en villbie er. Om to minutter vet du det.

11.06.2019

Kartlegging av naturtyper i 2019 – orientering til grunneiere

I perioden juni til oktober 2019 vil det bli gjennomført en kartlegging av naturtyper i regi av Miljødirektoratet i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen dersom det finnes spesielle hensyn som kartleggeren bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.

03.06.2019

Søknad om tillatelse til sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad kommune

Sirkel Materialgjenvinning AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drifting av et sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra, gbnr 303/1763 i Fredrikstad kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen