Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.10.2019

Søknad om tillatelse til mudring i Bunnefjorden – Nordre Follo Renseanlegg, Oppegård kommune

Fylkesmannen har den 25. september 2019 mottatt søknad fra Nordre Follo Renseanlegg om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i Bunnefjorden (gbnr. 37/12) i Oppegård kommune.

17.10.2019

Tillatelse til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune

Vi har gitt Borg Havn IKS tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. november 2019.

14.10.2019

Starter arbeid med vern av fire skogområder

Vi melder med dette oppstart av verneprosess for fire skogområder i Buskerud og Akershus. Nå ønsker vi innspill til verneforslagene, og alle som vil kan gi dette før 15. november 2019.

10.10.2019

Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider for Bane NOR i Drammen kommune (UDK 33)

Bane NOR har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen i Drammen kommune. 

07.10.2019

Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Båtstø – Frogn kommune

Båtstø Vel søker Fylkesmannen i Oslo og Viken om tillatelse til mudring i sjø ved Båtstø, i Frogn kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen