Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


23.11.2020

Tillatelse til drift av avfallsanlegg – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Sundbrei Transport AS, der det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg, i Ål kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

19.11.2020

Nasjonalt prosjekt gir oppdateringer om forurenset grunn

- Vi gjør nå oppdateringer i nasjonal kartdatabase der fylkesmannen er myndighet for forurenset grunn, sier seksjonssjef Kari Skogen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken

19.11.2020

Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Drammenselva

Drammen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Drammenselva i Drammen kommune. 

19.11.2020

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Statkraft Tofte AS, Asker kommune

Fylkesmannen gir tillatelse på bestemte vilkår til fortsatt flisproduksjon på Tofte.

18.11.2020

AS Batteriretur i Fredrikstad skal etablere pilotanlegg for gjenvinning av høyenergibatterier

Pilotanlegget for gjenvinning av høyenergibatterier er det første i sitt slag her i landet. Ny teknologi tas i bruk så dette er et spennende og utfordrende gjenvinningsprosjekt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen