Husdyrkonsesjon

Alle har mulighet til å starte opp med kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner, men husdyrkonsesjonen setter grenser for hvor mange dyr (høner, kylling, kalkun og gris) du kan ha.

Formålet med ordningen er å legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk.

Hvem gjelder dette for?

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter derfor all svine- og fjørfeproduksjon i Norge. Du kan ikke ha interesser i flere foretak, dersom disse til sammen går over grensa for konsesjonsfri drift. Husdyrkonsesjonen er knyttet til både person og gårds- og bruksnummer.

Grensene for svine- og fjørfehold i Norge er:

  1. maksimalt 280 000 omsatte eller slaktede kyllinger per år,
  2. maksimalt 60 000 omsatte eller slaktede kalkuner per år,
  3. maksimalt 7 500 verpehøner på ethvert tidspunkt,
  4. maksimalt 2 100 omsatte eller slaktede slaktegriser pr. år,
  5. maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 150 utrangerte avlspurker pr. år (faktor 1,4286),
  6. produksjon i registrerte foredlingsbesetninger med maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 438 utrangerte avlspurker pr. år (faktor 4,1714),
  7. produksjon i registrerte formeringsbesetninger med maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 220 utrangerte avlspurker pr. år (faktor 2,0952), eller
  8. satelitt i purkering med maksimalt 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2 100 omsatte eller slaktede slaktegriser pr. år.

Nav i purkeringer med maksimalt 450 avlspurker i navet, og maksimalt 1010 utrangerte avlspurker per år (faktor 2,2444).

Større produksjoner enn gitte grenser, krever departementets tillatelse.

Listekontroll

Fylkesmannen gjennomfører årlig en listekontroll for å avdekke om noen produsenter har levert over grensen for konsesjon/gitt konsesjon. Det er mulig å produsere inntil 15 % over grensen ett år mot tilsvarende reduksjon påfølgende år. Produksjon ut over tillatt grense medfører en reaksjon og produsenten må betale en standardisert erstatning for overproduksjonen. Det er ulovlig å produsere ut over grensen, og gjentatt overproduksjon kan også medføre anmeldelse av forholdet.

Les mer om husdyrkonsesjon på nettsiden til Landbruksdirektoratet.