Produksjonstilskudd


07.10.2020

Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – konsekvenser av for seint leverte søknader i 2020

Det er mulig å levere og endre både PT-søknaden og RMP-søknaden etter søknadsfristen 15. oktober, men konsekvensene er litt forskjellige. 


10.09.2020

Ulovlig sprøyting i gulmoden åker og avkorting i produksjonstilskudd

Kommunen kan ikke avkorte i produksjonstilskudd før det foreligger et vedtak om at bonden ulovlig har tvangsmodnet kornåker med glyfosat.


23.03.2020

Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

Som følge av utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) og den ekstraordinære situasjonen vi nå står i har Landbruksdirektoratet kommet med noen presiseringer.


26.02.2020

Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 av søknaden

Søknadsomgang 2020, del 1, åpner 1.mars. Ved denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. 


15.01.2020

Produksjonstilskudd 2019 – søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av fjorårets søknader om produksjonstilskudd, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


22.10.2019

Lave grasavlinger i fjor - konsekvenser for produksjonstilskudd i år

Tørken i fjor førte til generelt lave avlinger i vårt distrikt. Det kan få konsekvenser for areal- og kulturlandskapstilskuddet til foretak som produserer grovfôr for salg.


01.10.2019

Endringer i rundskriv om produksjonstilskudd

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd for avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 15. oktober 2019, har Landbruksdirektoratet oppdatert rundskrivene. 


10.09.2019

Rett tilskudd til rett tid

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om de største utfordringene i forvaltningen av produksjonstilskudd, med fokus på riktig utbetaling av tilskudd, likebehandling og kompetanse i kommunene i Oslo og Viken.


05.06.2019

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet gjennomfører ny massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende den som ble foretatt i fjor.


02.05.2019

Produksjonstilskudd 2018 – avviksrapport

Avviksrapporten er nå lagt ut i eStil PT under fanen «Rapporter». Forklaring til rapporten er lagt ut på ekstranettet under eStil - PT og linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT».