For kommunal landbruksforvaltning

Her vil du som ansatt hos landbruksforvaltningen i kommunen finne nyttig informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.


10.01.2020

Kommunens tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester

Regionreformen har ført til at alle berørte kommuner har fått nye kommunenummer. Det berører alle Landbruksdirektoratets fagsystemer og brukertilgangene som kommunene har til disse systemene.