Markedshagedyrking kan gi økt matproduksjon

I markedshagen hos Göran Claesson, Vegostan i Malmø
I markedshagen hos Göran Claesson, Vegostan i Malmø (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

En ny modell for produksjon av grønnsaker, bær og frukt har vokst frem de senere år i urbane strøk. En studietur til Gøteborg og Malmø ga deltakerne ny kunnskap om dyrking i urbane strøk.

En markedshage er en bedrift som produserer et allsidig utvalg av grønnsaker og selger dem lokalt gjennom hele vekstsesongen. Arbeidsflyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen, som blir mindre sårbar økonomisk.  

En gruppe på 20 deltakere reiste på studietur til Sverige for å lære mer om markedshagedrift. 

 

Ulike modeller for drift

 

I Gøteborg besøkte vi to markedshager, den ene på en kommuneeid gård med ‘stadsbonde’ som dyrket mat til storhusholdningene i Gøteborg kommune. Den andre markedshagen lå på et småbruk også eid av kommunen, hvor andelslandbruket Lilla jordbruket dyrket grønnsaker både på friland og i folietunneller.  

På besøk hos Stadsbonden  Klara Hansson i Gøteborg  

I Malmø besøkte vi Botildenborg, et innovasjonssenter i Rosegård. En av deres virksomheter, Stadsbruk, tilbyr gartnere et inkubatorprogram for dyrking i by- og tettstedsmiljøer. Der har de testet ulike modeller for markedshager, og funnet måter å organisere tilgang til jord for gartnere som ikke har gård. 

 

Stadsbruk har egen utdanningsmarkedshage, hvor de tilbyr opplæring i lønnsom grønnsaksdyrking. Vi besøkte testbed-hagen, en testarena, der uerfarne gartnere kan få leie 250 m2 i 1-3 år og prøve ut en reell produksjon, i et tett og faglig nettverk. For de som ønsker å fortsette og utvikle sin virksomhet, får deretter tilbud om å leie inntil 3 dekar dyrka mark for grønnsaksproduksjon. I Malmø leier kommunen ut dyrka mark, via Stadsbruk, til gartnere som har deltatt i inkubator-programmet.

 

Vil tilrettelegge i Norge

 

Vi besøkte Göran Claesson i firmaet Vegostan, SLU-student og tidligere IT-ingeniør, som selger grønnsaker og microgreens til restauranter og REKO-ringen i Malmø. Göran har lyktes å etablere en lønnsom drift og skulle utvide i 2020. 

 

- Vi inviterte interesserte kommuner, bybonden i Oslo og i Bergen, andelslandbruks-gartnere og kolleger fra ulike regioner med på turen, for å skape mer interesse for markedshagedyrking i bynære strøk i Norge, sier Ellen Marie Forsberg, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

- Det er viktig å finne frem til gode modeller for norske forhold. Å tilrettelegge for kommersiell, lønnsom dyrking på jord som ligger brakk, er et godt jordvern-tiltak.  Dette vil vi jobbe mer med i 2020", fortsetter Forsberg. 

 

På besøk hos Stadsbruk i Malmø med deltakere fra Norge. Foran fra venstre: Romy Ortiz (Oslo kommune), Hege L. Aae og Anita Panman (Fylkesmannen i Oslo og Viken),Guri Tveito (Landbruks- og matdepartmentet), Ellen Marie Forsberg (Fylkesmannen i Oslo og Viken), Monica Fleisje og Marthe Lindseth (Oslo kommune), Frøydis Lindén (Fylkesmannen i Vestland).  Helt foran: Saba Nazarian, utdanningsleder hos Stadsbruk. Stående fra venstre: Agnes Melvær (Akershus museum), Gunhild Halvorsen (Fylkesmannen i Trøndelag), Ute Vogel (Tromsø kommune), Øystein H. Rasmussen (bybonden i Oslo), Tonje Bergh (Tveter gård), Ingeborg Forbregd (Stjørdal kommune), Åse Maudal (Tveten andelsgård), Elin Aune (Stjørdal kommune), Katinka Kilian (Ulvik andelslandbruk), Cyrille Gaubert (Stadsbruk), Erling Kjosås og Eva Haugesund (HFK Stend), Ellen Dagsrud (Fylkesmannen i Vestfold og Telemark).   Foto: Stadsbruk, Malmø

Studieturen var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestland, Oslo kommune Bymiljøetaten, Stadsbruk/Botildenborg i Malmø og Fastighets-kontoret Gøteborgs stad. 

 

 

Les mer hos www.lillajordbruket.se 

Les mer på www.botildenborg.se
Les mer hos 
www.stadsbruk.se