Fjellandbruksmidler 2019

I 2019 forvaltet Fylkesmannsembetene to millioner kroner til prosjekter i fjellandbruket. Dette er første året i en planlagt treårig satsing. Av årets midler ble 500 000 kroner satt av til fjellandbruket i Oslo og Viken.

Hensikten med midlene er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, og stimulere til økt utvikling og bruk av landbrukets ressurser i fjellområdene. Vi fikk inn mange gode søknader til den relativt beskjedne rammen vi hadde til fordeling. Tildelingen ble gjort i samråd med faglaga i Buskerud. De seks prosjektene som har mottatt tilskudd, favner et bredt spekter av ulike tema i fjellkommunene i Hallingdal og Numedal.

Prosjekter som har mottatt støtte

Grønnsaksproduksjon og anna dyrking i fjellandbruket har som formål å finne ut om det er et ønske om og behov for mer produksjon av grønnsaker, poteter, bær og urter i Hallingdal. Lokalmat i Hallingdal er hovedsakelig basert på foredling av kjøtt, mjølk og fisk, og mer produksjon av grønnsaker og poteter kan gi en større bredde i tilbudet.  

Uvdalsøyan - for å sikre fremtidig grasproduksjon har som mål å oppgradere grøftesystemet og få tilstrekkelig drenering på Uvdalsøyene. Dette er et område på om lag 4000 dekar med grasareal som er viktig for et levedyktig jordbruk i Uvdal, men dreneringsforholdene gir lave avlinger med redusert fôrkvalitet.  

Dronningavl skal arbeide for at øvre Hallingdal skal bli selvforsynt med brunbiedronningerBrunbia er godt tilpassa nordisk klima og er mer hardfør enn andre arter i høyereliggende områder. Egen avl gjør at man slipper å innføre dronninger, og reduserer dermed risiko for å få inn sjukdomssmitte.  

Utmarksoppsyn i Ål skal bidra til å forebygge og dempe konflikter i utmarksområdene mellom beitebrukerne og turister. En eller flere personer skal holde oppsyn i beitesesongen, og kunne gi tilreisende informasjon og svare på spørsmål.  

Landbrukets dag i Numedal 2020 skal skape engasjement og framtidstro på fjellandbruket i Numedal, og sette fokus på rekruttering og kompetanseheving. Målgruppa er gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer og unge som ønsker å gå inn i bondeyrket i Numedal.  

I Ostebygda, produktutvikling i fjellandbruket som ein del av lokal og regional samfunnsutvikling skal gårdbrukerne og ysteriene som er samarbeidspartnerne i Ostebygda få til ytterligere verdiskaping og næringsutvikling i fjellandbruket ved økt produktutvikling, økt produksjonsvolum og utvikling av opplevelsesturisme. Ostebygda produserer en rekke ulike oster, og i 2019 ble de kåret til Årets lokalmatgründer. 

  

Kontaktpersoner