Bondens marked Oslo er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo 2019

Bondens marked Oslo, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo 2019
Bondens marked Oslo, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo 2019 (Foto: Knut Samseth, Regionkontor landbruk)

Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og opplevelser for Oslos befolkning. Markedene har skapt en møteplass mellom forbruker og bonde med mat- og matkultur i sentrum.

Bedriftsutviklingsprisen deles ut av Innovasjon Norge. Fylkesmannens landbruksavdeling sitter i juryen sammen med fylkeskommunen og landbrukets fagorganisasjoner.

Les mer om Bondens marked og omtale av prisvinneren på Innovasjon Norge sine nettsider.