Ostebygda SA i Hallingdal er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud 2019

Ostebygda SA, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud 2019. (Foto: Otto Galleberg, Fylkesmannen i Oslo og Viken)
Ostebygda SA, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud 2019. (Foto: Otto Galleberg, Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Ostebygda SA er et samarbeid mellom 8 osteprodusenter i Hallingdal som produserer forskjellige oster basert på geitemelk og kumelk. Stølsdrift er en av bærebjelkene i deres osteproduksjon. Dette gir fantastisk gode oster, i tillegg til at de opprettholder stølsdrift som en tradisjonell driftsmetode, og bidrar til arbeidsplasser, lokal verdiskaping og vakkert kulturlandskap.

Bedriftsutviklingsprisen deles ut av Innovasjon Norge. Fylkesmannens landbruksavdeling sitter i juryen sammen med fylkeskommunen og landbrukets fagorganisasjoner.

Les mer om Ostebygda SA og omtale av prisvinneren på Innovasjon Norge sine nettsider.