Statsråden på urbant landbruk-besøk

Statsråd Bollestad og takbonde Andreas Capjon i takhagen på hotell The Hub  i Oslo
Statsråd Bollestad og takbonde Andreas Capjon i takhagen på hotell The Hub i Oslo

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker flere bønder i byen, mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk. 

Tirsdag 15. oktober besøkte hun hotellet The Hub og Gartneriet på Bygdøy Kongsgård i Oslo. 

- Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk både i Norge samt i byer over hele verden. Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Urbant landbruk er et mulighetsområde som kan bidra i det grønne skiftet og til fremtidens bærekraftsamfunn, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Nina Glomsrud Saxrud, tror urbant landbruk  kan bidra til å skape bondevenner og jordvernere, i tillegg til å produsere ureiste, ferske grønnsaker.

Vil ha grønnere byer
Bollestad møtte blant annet bybonden Andreas Capjon som drifter GrowHub på hotellet The Hub i Oslo og Marianne Leissner på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Bollestad ønsker inspirasjon og innspill til strategiarbeidet for urbant landbruk i Norge. Den nye strategien skal bidra til å gjøre byene grønnere.

– Det urbane landbruket er mer enn matproduksjon, sier Bollestad. – I tillegg til miljøgevinster og en grønnere byer kan det gi en arena hvor folk møtes og deler sin kunnskap, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Growhub
Det grønne taket på The Hub, skal håndtere overvann og forsyne hotellets restaurant med egne råvarer. En takåker på flere hundre kvadratmeter vil produsere rundt 15 000 grøntenheter per år til hotellets restauranter og gjester.

Urbant landbruksssenter
Gartneriet på Bygdø ble restaurert og gjenåpnet som et urbant landbrukssenter i mai 2019, med frukthager, veksthus, grønnsakhage, kafédrift og honningproduksjon. De tilbyr kurs i alt fra dyrking og poding til fermentering. Norsk Folkemuseum har ansvaret for driften, og Unikum, en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune har 20 plasser her til arbeidstrening, hvor mennesker uten arbeid gis nye muligheter i arbeidslivet.