Bringebærlandet i Ås er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 2019

Bringebærlandet, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 2019.
Bringebærlandet, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 2019. (Foto: Morten Ingvaldsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Bringebærlandet kombinerer bærproduksjon med innovativ produktutvikling. Prisvinneren følger opp nasjonale mål for landbruket om å utnytte naturbetingede regionale fortinn og nærhet til markedsmuligheter.

Bedriftsutviklingsprisen deles ut av Innovasjon Norge. Fylkesmannens landbruksavdeling sitter i juryen sammen med fylkeskommunen og landbrukets fagorganisasjoner.

Les mer om Bringebærlandet og omtale av prisvinneren på Innovasjon Norge sine nettsider.