Dyreassisterte intervensjoner - besøk av fagfolk fra Østerrike

To eksperter på dyreassisterte intervensjoner (DAI)fra Østerrike besøkte Norge i oktober 2018 . Walburga Siebenhofer og Hans Brückler har 25 års erfaring med metodisk bruk av husdyr i sitt Inn på tunet-arbeid. Tidligere har gården deres Guat leb’n i Steiermark i Østerrike blitt besøkt av flere grupper fra Norge.

Siebenhofer og Brückler var invitert til å holde foredrag på Antrozoologi-senteret på Ås. De to erfarne IPT-bøndene er i ferd med å avrunde sine yrkeskarrierer og er derfor opptatt av å videreformidle sin fagkunnskap til kommende generasjoner.

I Oslo og Akershus - og for øvrig i hele Norge - er det flere gårdbrukere som tilbyr Inn på tunet-tjenester (IPT) til ulike målgrupper og som bruker husdyr i sine opplegg med brukerne. De fleste tiltak har preg av dyreassisterte aktiviteter, dvs. at husdyret bidrar som miljøskaper. Kontakten med dyr generelt bidrar til betydelige positive effekter hos mange brukere.

Siebenhofer og Brückler besøkte tre IPT-gårder i regionen. Den første var Abildsø gård, midt i Oslo, der en gruppe av engasjerte lærere fra Hvam videregående skole sluttet seg til rundturen. Asgeir Føyen orienterte om Abildsø gård sin virksomhet, tilbud for skoleelever og bruk av husdyr.

Asgeir Føyen med besøk fra Østerrike - Walburga Siebenhofer og Hans Brückler. Foto Fylkesmannen i Oslo og Viken.jpg

Asgeir Føyen med besøk fra Østerrike - Walburga Siebenhofer og Hans Brückler. Foto Fylkesmannen i Oslo og Viken.jpg

Reisen gikk videre til Hauger gård i Fet kommune. Denne gården har gode dagtilbud for mennesker med demens. Også her betyr aktiviteter med husdyr mye for brukerne.

Rundturen ble avsluttet med et besøk på Vesle Hvam, som er en del av Hvam videregående skole i Nes kommune. Her blir mange husdyrslag brukt i undervisningen for elever med særskilte behov. Hvam videregående skole har flere lærere som er engasjert i å bruke husdyr i undervisningsopplegg.

Siste punkt på dagsorden ble ledet av Siebenhofer og Brückler. De ga et innblikk i drifta på gården sin Guat leb’n i Østerrike. Dyreassistert intervensjon har vært den dominerende inntektskilden der de siste 15 årene. Vi fikk også en kort orientering om sertifiseringsprosessen de måtte gjennom for å bli godkjent som DAI-bedrift. Ved siden av videoopptak (avslutningsoppgaver til DAI-studenter) som ble framvist, ble det en meget interessant faglig diskusjon rundt kjøkkenbordet på Vesle Hvam.

Siebenhofer og Brückler var imponert over alle tre norske IPT gårdene som de fikk besøke, og det de så av bruk av husdyr i IPT-sammenheng. De har også sagt seg villige til å bidra med kunnskapsoverføring på fagområdet dyreassistert intervensjon, og det er ikke helt usannsynlig at de kommer tilbake til Norge ved en senere anledning.