UTSATT: Kommunekonferansen 2020

Dato:
16. februar 2021 - 17. februar 2021
Sted:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn/ kommunedirektører/ rådmenn

Den planlagte kommunekonferanse i september er utsatt til 16. - 17. februar 2021.
Ny invitasjon og program blir sendt per e-post til de inviterte ordførere/kommunedirektører/rådmenn/byrådsledere senere i høst.

Hensikten med konferansen er å:

• Belyse utviklingstrekk og utfordringer som er viktige for kommunene i regionen
• Motta og drøfte synspunkter og innspill fra kommunene vedr. statens politikk
• Bli kjent med kommunenes øverste ledelse

 

Invitasjon, foreløpig program og påmeldingslenke er nå sendt til de inviterte ordførere/kommunedirektører/rådmenn/byrådsleder pr. epost.

Påmeldingsfristen er 15. juni 2020.

Legg til i egen kalender
Dato:
16. februar 2021 - 17. februar 2021
Sted:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ordførere og rådmenn/ kommunedirektører/ rådmenn

Kontaktpersoner