BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210120T161500 DTSTAMP:20210120T230149Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210120T093000 LOCATION:Digital konferanse SEQUENCE:0 SUMMARY:Psykososialt barnehagemiljø. Nytt kapittel i barnehage loven får betydning for barnehagens praksis! UID:97463cd7-42a1-4443-93ef-c8842830dbb8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Statsforvalteren inviterer barneha geansatte i Oslo og Viken til digital konferanse 20. januar 2021.  \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ;

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/01/psy kososialt-barnehagemiljo.-nytt-kapittel-i-barnehageloven-far-betydning-fo r-barnehagens-praksis/
Arrangør: Barnehage - og utdanningsavdelingen
Målgruppe: Alle grup per ansatte i kommunale og private barnehager i Oslo og Viken
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Psykososialt barnehagemiljø. Nytt kapittel i barnehage loven får betydning for barnehagens praksis! TRIGGER:-PT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR