AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Dato:
17. september 2020 10:00 - 15:00
Sted:
Pers Hotell, Gol
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene Hemsedal, Gol, Ål, Nesbyen, Hol, Nore og Uvdal, Flå, Rollag og Sigdal
Bilde av verdifull landbruksjord. Her dyrkes det mat.
Bilde av verdifull landbruksjord. Her dyrkes det mat.

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

[Oppdatert 19.08.2020: Denne samlingen er avlyst. Samlingen vil bli erstattet av et webinar for folkevalgte fra hele Oslo og Viken senere i høst. Følg med på nettsidene våre for nærmere informasjon om dato og påmelding]

 

Målgruppe

Folkevalgte fra kommunene Hemsedal, Gol, Ål, Nesbyen, Hol, Nore og Uvdal, Flå, Rollag og Sigdal.

Følgende tema vil bli tatt opp:

  1. Plansystemet og Fylkesmannens roller i arealplanleggingen
  2. Nasjonale og regionale føringer innenfor klima- og miljøområdet, eksempelvis. areal- og transportplanlegging.
  3. Jordvern og andre interesser innen landbruket
  4. Samfunnssikkerhet og klimatilpasning

Program og påmelding

Program og innhold vil bli tilpasset regionene og de kommunene som er invitert. Det legges opp til dialog med kommunene om tema som er relevant i regionen.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland eller assisterende fylkesmann Trond Rønningen vil innlede og delta på deler av samlingen. 

Samlingen vil ha en varighet på omtrent 5 timer i tidsrommet mellom kl. 10.00 og 15.00, inkludert lunsj og pauser. Endelig tidspunkt og program vil legges ut her så fort det er klart, og sendes også direkte til de påmeldte.

Se påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Påmeldingsfrist

Påmelding innen 27. august 2020. 

Pris

Kommunene må selv dekke kostnadene for samlingene.

Pris er 725 kr per deltaker. Betaling skjer ved faktura i etterkant. NB! Bindende påmelding.

Forbehold om endringer

Det kan bli aktuelt å sette et tak på antall deltakere per kommune ved stor påmelding. Aktuelle kommuner vil i såfall bli kontaktet. 

Vi vil til enhver tid rette oss etter gjeldende retningslinjer og anbefalinger for å ivareta smittevernhensyn. Det kan bli endringer i det oppsatte programmet eller deltakerkapasiteten på grunn av dette. Vi vil i såfall sende ut beskjed til alle som har meldt seg på om eventuelle endringer.

Del invitasjonen til de folkevalgte i din kommune

Vi oppfordrer til at invitasjonen sendes til folkevalgte i kommunen, og at kommunen samordner seg internt om deltakelse før påmelding.

Det er også åpent for deltakere fra administrasjonen.

Velkommen!

Vi håper at dere vil se nytten av å delta på disse samlingene og håper på bred deltakelse!

 

[Oppdatert 19.08.2020: Denne samlingen er avlyst. Samlingen vil bli erstattet av et webinar for folkevalgte fra hele Oslo og Viken senere i høst. Følg med på nettsidene våre for nærmere informasjon om dato og påmelding]

 

Dato:
17. september 2020 10:00 - 15:00
Sted:
Pers Hotell, Gol
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Folkevalgte og ansatte i kommunene Hemsedal, Gol, Ål, Nesbyen, Hol, Nore og Uvdal, Flå, Rollag og Sigdal