BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200302T150000 DTSTAMP:20200329T163208Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200302T093000 LOCATION:Høyres hus\, Stortingsgaten 20\, 0117 Oslo Møterom Nordengen SEQUENCE:0 SUMMARY:Innspillskonferanse til FylkesROS for Oslo og Viken UID:d700e903-97f4-4779-9988-abf835d35436 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi hå\;per mange er interesse rt i å\; bidra i arbeidet med risiko- og så\;barhetsanalyse (Fy lkesROS) for den nye regionen vå\;r.

Frist: 12.02.2020 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/ oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2020/03/innspillskonferanse-til-fylkesr os-for-oslo-og-viken/
Arrangør: Stab for s amordning\, beredskap og prosjekt
Målgruppe: B eredskapsaktører\, kommuner\, fylkeskommunen og andre myndigheter
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Innspillskonferanse til FylkesROS for Oslo og Viken TRIGGER:-P13DT16H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR