BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190625T090000 DTSTAMP:20190915T131922Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190625T090000 LOCATION:Sarpsborg\, Sundvolden\, Lillestrøm SEQUENCE:0 SUMMARY:Samlinger om fagfornyelsen UID:812b013e-ebfa-4e48-a39c-ac73974ed3a4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det \;jobbes med å\; forn ye alle læ\;replanene i grunnskolen og videregå\;ende oppl&aeli g\;ring\, og de nye læ\;replanene skal tas i bruk fra 2020. Fylkesma nnen inviterer derfor til samlinger om fagfornyelsen.

Frist: 25.06.2019 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken /kurs-og-konferanser/2019/06/samlinger-om-fagfornyelsen/
Arrangør: Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe: Skoleeiere\, skoleledere\, ledere i PP-tjenesten
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Samlinger om fagfornyelsen TRIGGER:-P41DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR