Gode barnehager for barn i Norge - har vi det?

Dato:
2. april 2019 09:00 - 15:45
Sted:
Kongsberg Musikkteater
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehageeiere, styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, andre ansattegrupper i barnehager, barnehagemyndigheter, ansatte i barnevernet m.fl. i Oslo og Viken.
Påmeldingsfrist:
27.03.2019 00:00:00
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Alle presentasjonene fra vår GoBaN konferanse 2. april på Kongsberg er nå lagt ut på denne nettsiden. Du finner dem i sidemenyen til høyre.

 

 

Elisabeth Bjørnestad, Edward Melhuish, Lars Gulbrandsen og mange av de dyktige stipendiatene i GoBaN prosjektet kommer til Kongsberg og Lillestrøm. 

Vi har gleden av å invitere til to like GoBaN-konferanser i april på Kongsberg og på Lillestrøm.

Utviklingen av kvalitet og innhold i norske barnehager skal bygge på ny, forskningsbasert kunnskap. GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge), det til nå største forskningsprosjektet på norske barnehager, avsluttes nå i disse tider. Prosjektet har gitt oss innsikt i hvordan barnehagen og dens ansatte bidrar til barns utvikling, lek, læring, samspill og trivsel.

Forskning er med på å underbygge viktigheten av høy kvalitet i barnehager, og for å sikre barns trivsel og utvikling. GoBaN vil bidra med å forbedre kvaliteten på norske barnehager slik at norske barnehagebarn vil få mest mulig glede og utbytte av å gå i barnehagen. Prosjektet tar også sikte på å gi barnehageansatte selv-evalueringsverktøy for å kvalitetssikre sitt arbeid i barnehagen. (Sitat fra nettsiden til GoBaN. https://goban.no/om-prosjektet/)

Vi har gode barnehager i Oslo og Viken, men det er alltid rom for å utvikle barnehagens pedagogiske praksis så den blir best mulig for flest mulige barn. Kompetente, bevisste og nærværende ansatte er gir god barnehage. GoBaN gir oss mer kunnskap om viktige og avgjørende rollen barnehagens ansatte har for at barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering (2018-2022)» inneholder tiltak som skal bidra til videreutvikling av barnehagen som lærende organisasjon og pedagogisk virksomhet. Strategien støtter opp om barnehagens arbeid med kompetanseutvikling og rekruttering av kvalifiserte og kompetente medarbeidere.

Barnehagen skal være et sted der de ansatte har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et felleskap. Gjennom barnehagebaserte kompetanseutvikling kan de ansatte i fellesskap styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis slik at den er i tråd med rammeplanen. Implementeringen av ny rammeplan er en kontinuerlig prosess som hver enkelt barnehage må arbeide med kontinuerlig.

Barnehagebasert kompetanseutvikling skal fra 2019 organiseres som regional ordning i Oslo og i Viken. Regional ordning vektlegger at tiltak for barnehagebasert kompetanseutvikling utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med universitet- og høgskoler som utdanner barnehagelærere.

GoBaN har i sin forskning gjort funn som barnehageeiere, styrere, pedagoger, barnehagemyndigheter m.fl. bør kjenne til og bruke i sitt arbeid med utvikling av barnehagens innhold, kompetanse og kvalitet.

Konferansene har samme innhold, og begge er åpne for deltakere fra hele Oslo og Viken. 

Velkommen til en innholdsrik dag!

 

 

 

 

 

 

Dato:
2. april 2019 09:00 - 15:45
Sted:
Kongsberg Musikkteater
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehageeiere, styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, andre ansattegrupper i barnehager, barnehagemyndigheter, ansatte i barnevernet m.fl. i Oslo og Viken.
Påmeldingsfrist:
27.03.2019 00:00:00