Etablering av samarbeidsforum for Oslo og Viken - desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Dato:
23. april 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Opera - Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, KS, UH og organisasjoner i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
10.04.2019 23:59:00
Elever i samtale i klasserommet
Illustrasjonsfoto (Foto: Utdanningsdirektoratet / Utdanningsdirektoratet)

Invitasjon til første møte for å drøfte representasjon i samarbeidsforumet, mandat og praktisk organisering.

Det er ulik organisering av nettverk og samarbeidsforum i de nåværende fylkene Akershus og Oslo, Buskerud og Østfold.

For ordningen i Oslo og Viken har Fylkesmannen signalisert at det i løpet av 2019 skal etableres et nytt, overordnet forum, heretter kalt samarbeidsforum.  Samarbeidsforumet for Oslo og Viken skal være virksomt fra 01.01.2020.

Påmeldingsskjema

Dato:
23. april 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Opera - Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere, KS, UH og organisasjoner i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist:
10.04.2019 23:59:00