Reiselivstilbud på gård

Dato:
4. mars 2019 11:30 - 5. mars 2019 13:30
Sted:
Kringler gjestegård i Nannestad kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser
Påmeldingsfrist:
01.02.2019 23:59:00

Kurs for deg som ønsker å kombinere gårdsdriften med natur- og/eller kulturbaserte reiselivstilbud.

Oslo og Viken har en stor befolkning, samtidig som regionen er lett tilgjengelig fra utlandet. Det er en økende trend at folk ønsker seg aktivitetstilbud som gir nærhet til natur og naturopplevelser. Oslo og Viken har en stor befolkning, samtidig som regionen er lett tilgjengelig fra utlandet. Prosjektet «Mat og reiseliv i #Osloregionen» jobber aktivt med mat og reiseliv for å bidra til større bredde og tilbud i regionen. Gårdsbruk kan danne flotte rammer for slike reiselivsopplevelser. Som eksempler kan nevnes kanoutleie, jakt, fiske, sykling, utstillinger, teambuilding, konserter, kulturarrangementer, gallerivirksomhet, og ikke minst nærkontakt med dyr og gårdsmiljøet.

Dette kurset passer både for deg som vurderer å starte opp med reiselivstilbud og for deg som allerede er i gang. Kurset vil gi deg kunnskap, inspirasjon og ideer til hvordan du kan utvikle natur- og kulturbaserte reiselivsaktiviteter på og rundt gården. I tillegg vil du få et nettverk som kan være gode støttespillere i tiden etter kurset.

Mål: Økt verdiskapning på gårdsbruk ved etablering knyttet til av reiseliv som tilleggsnæring

Kursmoduler:
Del 1 er en fagsamling 4. -5. mars 2019
Del 2 er en studietur 3. - 5. juni 2019
Del 3 er en dagsamling i november 2019.

Kursavgift: Kroner 4900,-. Kurspakken inkluderer tre samlinger med foredrag, mat (ekskl. drikke), overnatting, transport og aktiviteter. Vi sender ut faktura i forkant av kursoppstart.

Dato:
4. mars 2019 11:30 - 5. mars 2019 13:30
Sted:
Kringler gjestegård i Nannestad kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser
Påmeldingsfrist:
01.02.2019 23:59:00