Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2020
22. sep 39 Barnehage og utdanningsavdelingen Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem Digitalsamling på Teams
23. sep 39 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 OSLO
23. sep 39 Eiker Vekst og Fylkesmannen i Oslo og Viken Surdeigsbakekurs - Økouka 2020 Statens hus, Grønland 32, 3007 Drammen
24. sep 39 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - Refusjon Webinar - Teams/nettleser
28. sep - 21. jan 40 - 3 Barnehage- og utdanningsavdeling Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager Oslo, Sarpsborg og Kongsberg
29. sep - 30. sep 40 Sosial- og barnevernavdelingen AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning Endret til digital løsning på nye datoer
29. sep - 01. okt 40 Sosial- og barnevernavdelingen Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams/ Online / Nettmøte
oktober 2020
06. okt 41 Helseavdelingen Offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer Nettbasert
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling friskoler og utenlandsskoler Sted ikke bestemt
14. okt - 15. okt 42 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til webinar på barnehage- og skoleområdet Digitalt
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
november 2020
03. nov 45 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030 Teams
05. nov 45 Fylkesmannen i Oslo og Viken og Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 2/8 - Ny på landbrukskontoret Teams
10. nov 46 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 3/8 - Forvaltningsloven og offentlighetsloven Teams
11. nov - 12. nov 46 NAV Vest Viken og Fylkesmannens Sosial- og barnevernavdeling Samarbeidskonferanse Nav - utsatt til november 2021 Sundvolden hotell
12. nov 46 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 4/8 - Praktisk lovforvaltning - Konsesjon til AS Teams
17. nov 47 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 5/8 - Praktisk lovforvaltning - Oppfølging driveplikt Teams
19. nov 47 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 6/8 - Næringsutvikling Teams
24. nov 48 Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark KOLA Viken 7/8 - Jordvern i praksis Teams
25. nov - 26. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier Sundvolden hotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
22. sep Digital samling om Grunnskolens informasjonssystem
23. sep Basiskurs i økonomisk rådgivning
23. sep Surdeigsbakekurs - Økouka 2020
24. sep Webinar - Refusjon
28. sep - 21. jan Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager
29. sep - 30. sep AVLYST/ENDRET TIL DIGITALT - NYE DATOER Grunnkurs i økonomisk rådgivning
29. sep - 01. okt Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
06. okt Offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og kiropraktorer
08. okt Samling friskoler og utenlandsskoler
14. okt - 15. okt Invitasjon til webinar på barnehage- og skoleområdet
20. okt - 21. okt Offentlig helsearbeid for LIS1
03. nov Oppstartwebinar KOLA Viken 2020 - Klimakur 2030
05. nov KOLA Viken 2/8 - Ny på landbrukskontoret
10. nov KOLA Viken 3/8 - Forvaltningsloven og offentlighetsloven
11. nov - 12. nov Samarbeidskonferanse Nav - utsatt til november 2021
12. nov KOLA Viken 4/8 - Praktisk lovforvaltning - Konsesjon til AS
17. nov KOLA Viken 5/8 - Praktisk lovforvaltning - Oppfølging driveplikt
19. nov KOLA Viken 6/8 - Næringsutvikling
24. nov KOLA Viken 7/8 - Jordvern i praksis
25. nov - 26. nov Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier