Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2019
18. sep - 26. sep 38 - 39 Landbruksavdelingen Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning - produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd mm Sole Gjestegård, Noresund, Vogtsgt. 17 i Moss og Tordenskjoldsgt. 12 i Oslo
20. sep 38 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Thon hotel Ski
24. sep - 25. sep 39 Fylkesmannen i Oslo og Viken Fagsamling for barnehagemyndighetene i Oslo og Viken Fagsamling 24. og 25.09: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo.                             Felles middag 24.09. og overnatting 24.-25.09. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo.
24. sep 39 Landbruksavdelingen Økouka - "Jorda i hagen min" Statens hus, Grønland 32, Drammen
26. sep 39 Landbruksavdelingen og Eiker Vekst Økouka - Surdeigsbakekurs Statens hus, Grønland 32, Drammen
oktober 2019
07. okt - 08. okt 41 Sosial- og barnevernsavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning Quality hotel Sarpsborg
07. okt - 08. okt 41 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Sundvollen) Sundvolden hotel
08. okt 41 Landbruksavdelingen Prisvurdering i konsesjonssaker - takseringskurs Statens Hus, Grønland 32, Drammen
09. okt - 10. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, Sundvollen
10. okt - 11. okt 41 Barnehage- og utdaningsavdelingen 4. Samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Buskerud pulje 2, samlingsbasert Norefjell Ski & Spa, Bøseter, 3543 Norefjell
14. okt - 15. okt 42 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski) Thon Hotel Ski
15. okt - 16. okt 42 Helseavdelingen Kurs i Motiverende Intervju (MI) Quality Hotel Tønsberg
21. okt 43 Sosial- og barnevernsavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning 21. oktober 2019 Scandic Ambassadeur Drammen
24. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Når statistikken skal forbedres! SMIA Flerbrukshus, Drøbak
30. okt - 31. okt 44 Klima- og miljøvernavdelingen Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Sandefjord, Vestfold
november 2019
11. nov - 12. nov 46 Sosial- og barnevernsavdelingen Varsel om Boligkonferanse 2019 Sundvolden Hotel
12. nov - 13. nov 46 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling for offentlige skoleeiere Sundvolden Hotell
12. nov - 13. nov 46 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2019 Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
19. nov 47 Helseavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet Vær Smart! - kurs i klimatilpasning Miljødirektoratets lokaler i Oslo
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
18. sep - 26. sep Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning - produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd mm
20. sep Basiskurs i økonomisk rådgivning
24. sep - 25. sep Fagsamling for barnehagemyndighetene i Oslo og Viken
24. sep Økouka - "Jorda i hagen min"
26. sep Økouka - Surdeigsbakekurs
07. okt - 08. okt Grunnkurs i økonomisk rådgivning
07. okt - 08. okt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Sundvollen)
08. okt Prisvurdering i konsesjonssaker - takseringskurs
09. okt - 10. okt Fagdager sosiale tjenester i Nav - Vest-Viken
10. okt - 11. okt 4. Samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Buskerud pulje 2, samlingsbasert
14. okt - 15. okt Kommunekonferanse - samfunnssikkerhet og beredskap 2019 (Ski)
15. okt - 16. okt Kurs i Motiverende Intervju (MI)
21. okt Basiskurs i økonomisk rådgivning 21. oktober 2019
24. okt Når statistikken skal forbedres!
30. okt - 31. okt Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark
11. nov - 12. nov Varsel om Boligkonferanse 2019
12. nov - 13. nov Samling for offentlige skoleeiere
12. nov - 13. nov Kommunesamling for landbruk 2019
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. nov Vær Smart! - kurs i klimatilpasning