Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
19. nov 47 Helseavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet Vær Smart! - kurs i klimatilpasning Miljødirektoratets lokaler i Oslo: Grensesvingen 7, Oslo
26. nov 48 Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken Klimasats-workshop Hotel Bristol, Oslo
27. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag - økonomisk rådgivning Hotel Bristol, Oslo
29. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital samling om BASIL Digital samling - Skype for Business
desember 2019
02. des 49 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruks- og matdepartementet Inspirasjonsdag om mat for eldre i Fredrikstad Glemmen VGS, Fredrikstad
05. des 49 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet Vær smart! - kurs i klimatilpasning Tyrifjord Hotell, Vikersund
09. des - 10. des 50 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer Quality hotel Sarpsborg
10. des 50 Stab for kommuneøkononi, analyse og internkontroll Tilsynsforum Oslo, Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden)
10. des - 11. des 50 Barnehage- og Utdanningsavdelingen Samling for Froland-Hemsedal SCANDIC AMBASSADEUR DRAMMEN
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. nov Vær Smart! - kurs i klimatilpasning
26. nov Klimasats-workshop
27. nov Fagdag - økonomisk rådgivning
29. nov Digital samling om BASIL
02. des Inspirasjonsdag om mat for eldre i Fredrikstad
05. des Vær smart! - kurs i klimatilpasning
09. des - 10. des Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer
10. des Tilsynsforum
10. des - 11. des Samling for Froland-Hemsedal
31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019