Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2020
15. apr 16 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest Scandic Ambassadeur, Drammen
16. apr - 17. apr 16 Sosial- og barnevernavdelingen AVLYST/Nye datoer - Grunnkurs i økonomisk rådgivning Sundvolden hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
20. apr - 21. apr 17 Stab for samordning, beredskap og prosjekt AVLYST: Workshop for øvelse Sellafield 2020 Sundvolden Hotel
21. apr - 29. apr 17 - 18 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST Offentlig helsearbeid for LIS1 Drammen og Ski
23. apr 17 Landbruksavdelingen Kjøkkenhagekurs - dyrk med barn Webinar i Teams
29. apr 18 Fylkesmannen i Oslo og Viken AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo Thon Hotel Arena, Lillestrøm
mai 2020
19. mai - 20. mai 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere Sundvolden hotell
juni 2020
03. jun - 11. jun 23 - 24 Fylkesmannen i Oslo og Viken Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Sundvolden, Oslo og Sarpsborg
september 2020
15. sep - 16. sep 38 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2020 Sundvolden hotell
oktober 2020
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling friskoler og utenlandsskoler Sted ikke bestemt
november 2020
11. nov - 12. nov 46 NAV Vest Viken og Fylkesmannens Sosial- og barnevernavdeling Samarbeidskonferanse Nav Sundvolden hotell
25. nov - 26. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier Bristol hotell, Oslo
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
15. apr AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest
16. apr - 17. apr AVLYST/Nye datoer - Grunnkurs i økonomisk rådgivning
20. apr - 21. apr AVLYST: Workshop for øvelse Sellafield 2020
21. apr - 29. apr AVLYST Offentlig helsearbeid for LIS1
23. apr Kjøkkenhagekurs - dyrk med barn
29. apr AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo
19. mai - 20. mai Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere
03. jun - 11. jun Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
15. sep - 16. sep Kommunekonferansen 2020
08. okt Samling friskoler og utenlandsskoler
11. nov - 12. nov Samarbeidskonferanse Nav
25. nov - 26. nov Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier