Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2020
01. sep 36 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdager i økonomisk rådgivning for økonomiske rådgivere Quality Hotel Tønsberg
15. sep - 16. sep 38 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2020 Sundvolden hotell
17. sep 38 Fylkesmannen i Oslo og Viken Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud Pers Hotell, Gol
28. sep - 21. jan 40 - 3 Barnehage- og utdanningsavdeling Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager Oslo, Sarpsborg og Kongsberg
oktober 2020
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling friskoler og utenlandsskoler Sted ikke bestemt
14. okt - 15. okt 42 Barnehage- og utdanningsavdelingen Veiledningssamling for barnehage og skole - oktober 2020 Thon Hotel Arena og Quality Hotel River Station
november 2020
11. nov - 12. nov 46 NAV Vest Viken og Fylkesmannens Sosial- og barnevernavdeling Samarbeidskonferanse Nav Sundvolden hotell
25. nov - 26. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier Sundvolden hotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
01. sep Fagdager i økonomisk rådgivning for økonomiske rådgivere
15. sep - 16. sep Kommunekonferansen 2020
17. sep Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud
28. sep - 21. jan Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager
08. okt Samling friskoler og utenlandsskoler
14. okt - 15. okt Veiledningssamling for barnehage og skole - oktober 2020
11. nov - 12. nov Samarbeidskonferanse Nav
25. nov - 26. nov Felles samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeier