Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunekonferansen 2020/2021 utsatt til juni 2021


Den planlagte kommunekonferansen for 2020, som på grunn av pandemien ble utsatt til 16. - 17. februar 2021, er nå ytterligere utsatt, til juni 2021.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.12.2020

Vi vil legge ut informasjon om ny dato så snart denne er klar. Vi vil da også sende invitasjon til målgruppen, som er ordførere/byrådsleder og kommunedirektører/rådmenn i Oslo og Viken.