Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober kl. 10. På samme tidspunkt ble det avholdt et informasjonsmøte for våre kommuner. 

På nettsiden statsbudsjettet.no ligger all informasjon om Statsbudsjettet for 2021.

Det vil komme en tilleggsproposisjon for 2021 i begynnelsen av november, og en ny saldering for 2020 i slutten av november.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2021

Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 3,5 prosent fra 2020 til 2021. For Oslo er den anslått til 3,1 prosent. Veksten i Oslo og Vikens kommuner er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 3 prosent. 

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag. Våler og Ullensaker kommune har høyest vekst i frie inntekter med henholdsvis 5,3 prosent og 5,6 prosent. 

 

 

imagec37qm.png