Regjeringens strategi for økonomiske tiltak fremover – Norges vei ut av krisen

29. mai la regjeringen fram forslag til en ny tiltakspakke for kommunesektoren.

Regjeringen foreslår å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Av dette får kommunene 2,9 mrd. til følgende:   

  • 400 millioner i ekstra skjønnstilskudd knyttet til smittevern. Fylkesmennene får ansvar for å fordele pengene videre til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene. Fylkesmannen vil gi mer informasjon når vi får rammen for Oslo og Viken.

 

  • 2,5 mrd. kroner til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. Pengene skal kun brukes på prosjekter som kan startes opp i løpet av året og som kommer i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene. To milliarder kroner fordeles etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles etter kommunenes andel av arbeidsledige. For Oslo og Viken utgjør dette litt i underkant av 1 mrd. kroner. Fordelingen er som følgende:

 

Kommune/fylke

Innbyggere per 1.1.2020

2 mrd. kroner fordelt etter innbyggertall

0,5 mrd. kroner fordelt etter antall helt arbeidsledige

Samlet

Oslo

693 494

                        258,3

                          90,8

              349,1

I alt Oslo

693 494

258,3

90,8

349,1

Halden

31 373

                          11,7

                            2,4

                14,1

Moss

49 273

                          18,4

                            4,5

                22,9

Sarpsborg

56 732

                          21,1

                            4,9

                26,0

Fredrikstad

82 385

                          30,7

                            7,3

                38,0

Drammen

101 386

                          37,8

                          10,6

                48,4

Kongsberg

27 723

                          10,3

                            2,1

                12,4

Ringerike

30 641

                          11,4

                            2,7

                14,1

Hvaler

4 668

                            1,7

                            0,3

                  2,0

Aremark

1 325

                            0,5

                            0,1

                  0,6

Marker

3 595

                            1,3

                            0,2

                  1,5

Indre Østfold

44 792

                          16,7

                            3,8

                20,5

Skiptvet

3 805

                            1,4

                            0,2

                  1,6

Rakkestad

8 255

                            3,1

                            0,6

                  3,7

Råde

7 508

                            2,8

                            0,6

                  3,4

Våler (Viken)

5 736

                            2,1

                            0,5

                  2,6

Vestby

18 042

                            6,7

                            1,6

                  8,3

Nordre Follo

59 288

                          22,1

                            5,0

                27,1

Ås

20 439

                            7,6

                            1,7

                  9,3

Frogn

15 877

                            5,9

                            1,4

                  7,3

Nesodden

19 616

                            7,3

                            1,5

                  8,8

Bærum

127 731

                          47,6

                          10,8

                58,4

Asker

94 441

                          35,2

                            8,0

                43,2

Aurskog-Høland

17 390

                            6,5

                            1,3

                  7,8

Rælingen

18 530

                            6,9

                            2,1

                  9,0

Enebakk

11 110

                            4,1

                            1,1

                  5,2

Lørenskog

41 460

                          15,4

                            4,5

                19,9

Lillestrøm

85 983

                          32,0

                            9,7

                41,7

Nittedal

24 249

                            9,0

                            2,0

                11,0

Gjerdrum

6 890

                            2,6

                            0,7

                  3,3

Ullensaker

39 625

                          14,8

                            7,0

                21,8

Nes

23 092

                            8,6

                            2,3

                10,9

Eidsvoll

25 436

                            9,5

                            3,1

                12,6

Nannestad

14 139

                            5,3

                            2,3

                  7,6

Hurdal

2 854

                            1,1

                            0,3

                  1,4

Hole

6 799

                            2,5

                            0,6

                  3,1

Flå

1 050

                            0,4

                            0,1

                  0,5

Nesbyen

3 273

                            1,2

                            0,3

                  1,5

Gol

4 608

                            1,7

                            0,6

                  2,3

Hemsedal

2 486

                            0,9

                            0,8

                  1,7

Ål

4 674

                            1,7

                            0,4

                  2,1

Hol

4 441

                            1,7

                            0,9

                  2,6

Sigdal

3 467

                            1,3

                            0,2

                  1,5

Krødsherad

2 212

                            0,8

                            0,3

                  1,1

Modum

14 115

                            5,3

                            1,1

                  6,4

Øvre Eiker

19 423

                            7,2

                            1,7

                  8,9

Lier

26 811

                          10,0

                            2,2

                12,2

Flesberg

2 688

                            1,0

                            0,2

                  1,2

Rollag

1 390

                            0,5

                            0,1

                  0,6

Nore og Uvdal

2 439

                            0,9

                            0,1

                  1,0

Jevnaker

6 852

                            2,6

                            0,5

                  3,1

Lunner

9 048

                            3,4

                            0,8

                  4,2

I alt Viken

1 241 165

 462,3

118,1

580,4

 

Behov for ytterligere kompensasjon til kommunesektoren

I proposisjonen heter det bl.a.:

«Regjeringen vil arbeide videre med å analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren og vurdere hvordan kommunesektoren kan kompenseres for eventuelle ytterligere virkninger av virusutbruddet. Det vil blant annet bli nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS som skal gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for kommunesektoren.»

 

Veien videre

Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover, både i Norge og i verden ellers. Vi kjenner ikke forløpet for fasen vi har foran oss eller alle behov for økonomiske tiltak fremover. Regjeringen vil derfor følge den økonomiske utviklingen tett, og tilpasse den økonomiske politikken underveis.