Regjeringen har bevilget 100 millioner til flomsikring i kommunene

Oslo og Viken er tildelt 10 millioner av disse. Den fylkesvise rammen er basert på vurderinger av de behov og tiltak som er spilt inn fra kommunene.

I følge NVE er det stor og økende sannsynsynlighet for stor vårflom, som kan medføre alvorlige skader. Kommunene er ansvarlige for å forebygge alvorlig skade på kritisk kommunal infrastruktur i forbindelse med flom. Det er derfor viktig at alle berørte kommuner gjør de nødvendige forberedelser for å forebygge flomskader mest mulig. Tiltakene som settes i verk må kunne gjennomføres raskt, før den varslede flomtoppen.

Fordelingen av rammen

Ikke alle våre kommuner i regionen vil bli berørt av vårflommen. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene har vi foretatt en skjønnsmessig vurdering, og fordelt midlene mellom kommunene.

Fordelingen er som følgende:

Kommunenr

Kommunenavn

Skjønn i hele kroner

3001

Halden

500 000

3003

Sarpsborg

450 000

3004

Fredrikstad

500 000

3005

Drammen

1 000 000

3006

Kongsberg

1 500 000

3015

Skiptvet

50 000

3022

Frogn

300 000

3028

Enebakk

800 000

3030

Lillestrøm

400 000

3034

Nes

700 000

3035

Eidsvoll

600 000

3039

Flå

250 000

3040

Nesbyen

800 000

3041

Gol

250 000

3042

Hemsedal

100 000

3043

Ål

 600 000

3046

Krødsherad

 700 000

3051

Rollag

 500 000

Midlene utbetales over rammetilskuddet for juli.