Midler til kommunesektoren som følge av Covid-19

Kommuner og fylkeskommuner har i dag i en ekstraordinær utbetaling fått overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Stortinget vedtok 31.3 å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 3,75 mrd. kroner, og til fylkeskommunene med 1,25 mrd. kroner i forbindelse med virusutbruddet.

Av fordelte midler er 1 301 millioner kroner tildelt kommuner i Oslo og Viken:

  • 443 millioner kroner til Oslo kommune
  • 858 millioner kroner til kommuner i Viken

Departementets pressemelding om saken og den kommunevise fordelingen ligger under Lenker til høyre.  

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt og vil trolig bli overført i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Mer om midlene kan leses her.