Fordeling av ekstra skjønnsmidler til våre kommuner i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor ble skjønnsrammen til kommunene i alt økt med 400 millioner kroner i 2020. Av disse fikk Oslo og Viken litt over 144 millioner kroner. Nå er fordelingen av disse klar.

Regjeringen er opptatt av at de økonomiske virkemidlene som settes i gang skal være målrettede, effektive og midlertidige.

Ekstra skjønnsmidler skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med utbruddet, og formålet er blant annet å dekke uforutsette hendelser i kommunene.

Alle våre kommuner er på en eller annen måte berørt av denne vanskelige situasjonen og kan vise til økte utgifter i denne perioden. Vi har derfor i første omgang nå fordelt 120 millioner kroner til våre kommuner etter et basisbeløp pr kommune og innbyggertall.

Midlene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet i mai. 

Fordelingen er som følgende:

Kommunenr Kommunenavn Skjønn i hele kroner
0301 Oslo  39 200 000
3001 Halden    2 000 000
3002 Moss    3 000 000
3003 Sarpsborg    3 400 000
3004 Fredrikstad    4 850 000
3005 Drammen    5 900 000
3006 Kongsberg    1 800 000
3007 Ringerike    1 950 000
3011 Hvaler       500 000
3012 Aremark       300 000
3013 Marker       400 000
3014 Indre Østfold    2 700 000
3015 Skiptvet       400 000
3016 Rakkestad       700 000
3017 Råde       650 000
3018 Våler       550 000
3019 Vestby    1 200 000
3020 Nordre Follo    3 550 000
3021 Ås    1 350 000
3022 Frogn    1 100 000
3023 Nesodden    1 300 000
3024 Bærum    7 400 000
3025 Asker    5 500 000
3026 Aurskog-Høland    1 200 000
3027 Rælingen    1 250 000
3028 Enebakk       850 000
3029 Lørenskog    2 600 000
3030 Lillestrøm    5 050 000
3031 Nittedal    1 600 000
3032 Gjerdrum       600 000
3033 Ullensaker    2 450 000
3034 Nes    1 500 000
3035 Eidsvoll    1 650 000
3036 Nannestad    1 000 000
3037 Hurdal       400 000
3038 Hole       600 000
3039 Flå       300 000
3040 Nesbyen       400 000
3041 Gol       500 000
3042 Hemsedal       350 000
3043 Ål       500 000
3044 Hol       450 000
3045 Sigdal       400 000
3046 Krødsherad       350 000
3047 Modum    1 000 000
3048 Øvre Eiker    1 300 000
3049 Lier    1 700 000
3050 Flesberg       350 000
3051 Rollag       300 000
3052 Nore og Uvdal       350 000
3053 Jevnaker       600 000
3054 Lunner       700 000
     
  Til sammen  120 000 000

 

Resterende ca. 24 millioner kroner er holdt tilbake til senere fordeling, og vil bli fordelt til de kommunene som trenger det mest og har særlige kostnader knyttet til denne situasjonen. Her vil kommunenes tilbakemeldinger på merkostnader bli lagt vekt på. 

Fylkesmannen har tidligere formidlet informasjon om økt rammetilskudd til kommunene, og kommer tilbake med mer informasjon ved fremleggelsen av RNB og kommuneproposisjonen 12. mai.