Vikenkonferansen - Digitale muligheter 28.-29. mai 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken og KS i Akershus, Østfold og Buskerud har gleden av å invitere til Vikenkonferansen hvor vi retter oppmerksomhet på digitalisering i Viken-kommunene. Målet med konferansen er å berede grunnen for et effektivt og nyttig samarbeid på digitaliseringsområdet.

Nye Viken fylke vil bestå av 51 kommuner, og rundt 1.2 millioner innbyggere. Det blir en sterk region som bør gå foran i arbeidet med å utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger.

På Vikenkonferansen 2019 er ikke det viktigste hva vi har gjort, men hva vi kan gjøre – sammen. Konferansen skal gi et mulig fremtidsbilde, og se på løsninger og utviklingsoppdrag fremover. Vi setter søkelyset på viktige oppgaver for kommunene i Viken og hvordan kan vi kan løse dem sammen.

Konferansen holdes på Laholmen hotell i Strømstad 28-29 mai 2019. Start tirsdag kl 12.00 og slutt onsdag kl.14.00.

Sarpsborg kommune er teknisk arrangør av konferansen på vegne av kommunene. Programmet er under arbeid og vil bli ettersendt så snart det er klart.

Målgruppe: rådmenn, direktører og kommunalsjefer innen innovasjon/digitalisering og fagledere IKT i alle Viken-kommunene.

Konferansepris: 2800 kr pr person, inkluderer lunsj 2 dager, middag og overnatting.

Kun få ledige plasser igjen. 

Meld deg på her: http://ks.event123.no/Digitalisering2019Vikenkonferansen/paamelding.cfm

 

Velkommen til en viktig møteplass!