Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 

Fylkesmannen gir en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

I alt ble det mottatt 48 søknader på ca. 53 millioner kroner. Av disse kom 43 søknader fra kommuner i Viken og resten fra Oslo kommune. På grunn av begrensede midler og stramme kriterier ble kun noen prosjekter tildelt midler. Til høyre i margen ligger brev til kommunene om tildelingen.

Følgende prosjekter har fått tildelt midler:

Kommune

Samarbeidspartnere

Prosjekt

Tildlet beløp

Kongsberg

Hjartdal, Notodden, Tinn, Rollag, Nore og Uvdal, Flesberg

Tiltaksplan digitalisering Kongsbergregionen 2020

900 000

Bærum

Sarpsborg og Asker

Fornyings- og innovasjonsprosjekter

4 000 000

Asker

Bærum, Rana, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Stavanger, Ålesund, Bodø, Norsk Forskningsråd, KS

Bærekraftige Asker - samarbeid om å nå målene

600 000

Indre Østfold

Samarbeid internt i kommunen

De tusen første dager

300 000

Asker

Oslo, Bærum, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bergen,

DigiBarnevern 2020

1 500 000

Jevnaker

Samarbeid internt i kommunen

Tverrfaglig samhandlingsmodell - BTI Jevnaker

500 000

Jevnaker

Lillehammer, Hamar, Hurdal, Ringerike, Asker

Økt deltakelse i lokaldemokratiet

700 000

Råde

Hvaler, Aremark, Skiptvet, Våler og Marker

SmartKom innovasjon

1 000 000

Øvre Eiker

Lunner, Færder, Vinje, Gran

VIS - Veiledning, integrering og samskaping

120 000

Lunner

Øvre Eiker, Gran, Vinje, NTNU

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping

100 000

Drammen

KFUK_KFUM, Blå Kors, Drammen, Ski og ballklubben Skiold, Drammen Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Drammen Minoritetsråd

Vi løfter sammen! Godt å vokse opp på Strømsø

800 000

Sum tildelte prosjekter fra Viken- totalt 11 søknader på 10, 520 millioner kroner.

Kommune

Samarbeidspartnere

Prosjekt

Tildelt beløp

Oslo

Bergen, Stavanger, Haugesund, Helsedirektoratet, Difi, Helseetaten i Oslo kommune

DigiHelsestasjon- digitale innbyggertjenester i

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

1 450 000

Oslo

Bydel Alna og Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Pilotanlegg for sirkulær ressursbruk i området Trosterud og Haugerud

1 850 000

Oslo

Etater i kommunen 

Utvikling av kommunal arrangementskalender for Oslo i beredskapssammenheng

1 200 000

Sum tildelte prosjekter fra Oslo- totalt 3 søknader på 4,5 millioner kroner.