Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


02.04.2020

Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

Informasjon om økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Tiltakene innebærer at fellesskapet- staten- bærer hoveddelen av inntektssbortfallet norsk økonomi nå opplever.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

20.03.2020

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

19.03.2020

Kommunene har behov for umiddelbare avklaringer

Kommunene er i en vanskelig situasjon og har mange utfordringer på grunn av koronaepidemien. Vi har bedt departementene om avklaringer som vil være til hjelp for krisehåndteringen i landets mest folkerike fylker. 

16.03.2020

Løpende kontakt med kommunene

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Vi rapporterer nå jevnlig om status i kommunene i Viken og Oslo.

16.03.2020

Utvider muligheten til å gjennomføre møter på telefon

Siden møter i kommunestyrer og andre folkevalgte organer innebærer risiko for smitte, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt en midlertidig forskrift som skal gjøre det enklere å gjennomføre telefon- og videomøter i kommuner og fylkeskommuner.

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

11.03.2020

AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Som følge av faren for spredning av coronavirus har Fylkesmannen valgt å avlyse alle de fire samlingene med opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i mars og april. Samlingene vil bli utsatt til et senere tidspunkt.

09.03.2020

Kommunekonferansen 2020

Vi inviterer til kommunekonferanse.

02.03.2020

Statlige tilsyn for 2020

Vi har samordnet planlagte tilsynsaktiviteter overfor våre kommuner og fylkeskommuner i en nasjonal tilsynskalender.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel