Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


08.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober kl. 10. På samme tidspunkt ble det avholdt et informasjonsmøte for våre kommuner. 

09.09.2020

Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 

12.08.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2019

Vi laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

29.06.2020

AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

02.06.2020

Regjeringens strategi for økonomiske tiltak fremover – Norges vei ut av krisen

29. mai la regjeringen fram forslag til en ny tiltakspakke for kommunesektoren.

02.06.2020

Fylkesmannen har vært på kommunebesøk til Sarpsborg, Nes, Aurskog-Høland, Råde, Ringerike og Hole

Valgerd Svarstad Haugland synes det er viktig å reise ut til kommunene og bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i Viken fylke.

29.05.2020

Regjeringen har bevilget 100 millioner til flomsikring i kommunene

Oslo og Viken er tildelt 10 millioner av disse. Den fylkesvise rammen er basert på vurderinger av de behov og tiltak som er spilt inn fra kommunene.

12.05.2020

Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen la i dag fram forslag til Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020.

30.04.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til våre kommuner i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor ble skjønnsrammen til kommunene i alt økt med 400 millioner kroner i 2020. Av disse fikk Oslo og Viken litt over 144 millioner kroner. Nå er fordelingen av disse klar.

20.04.2020

Midler til kommunesektoren som følge av Covid-19

Kommuner og fylkeskommuner har i dag i en ekstraordinær utbetaling fått overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel