BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190527T233000 DTSTAMP:20190915T131220Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190527T233000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om sprengninger og arbeider i sjøbunn på Lindøysund på Hove døya og ved Gressholmen kro UID:48e527d1-6650-42d3-9dc8-0830ad11aa2c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Oslo kommune sø\;ker Fylkesm annen \;om tillatelse etter forurensningsloven til sprengninger og ar beider i sjø\;bunn ved Lindø\;ysund på\; Hovedø\;y a\, og ved Gressholmen kro\, i Oslo kommune.

Frist: 27.05.2019 23:30
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/horinger/2019/05/soknad-o m-sprengninger-og-arbeider-i-sjobunn-pa-lindoysund-pa-hovedoya-og-ved-gre ssholmen-kro/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om sprengninger og arbeider i sjøbunn på Lindøysund på Hove døya og ved Gressholmen kro TRIGGER:-P55DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR