Erfaringskonferanse om ROP-lidelser

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en  erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser mandag 25. november 2019. 

Sentrale målgrupper er tjenesteutøvere og ledere i helseforetakene, private tilbydere med avtale med regionale helseforetak, aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner, representanter fra tilsynslagene og deres ledere hos fylkesmennene.

Kontaktpersoner

Lenker

Dokumenter