Resultater fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontoret og barneverntjenesten

Fylkesmennene gjennomførte i 2019 tilsyn ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav.

Oppsummeringsrapporten som nylig er publisert kan gi læring og understøtte gjennomgang av egne virksomheter i kommunen.

Rapporten finner du lenke til i sidemenyen eller ved å gå inn på Helsetilsynet.no.

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Bydel Bjerke og Bydel Frogner i Oslo kommune, Halden kommune, Lørenskog kommune, Nedre Eiker kommune og Ås kommune. Rapporter fra disse tilsynene og tilsyn fra andre fylker er publisert på Helsetilsynet.no