Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


06.05.2020

Tilsynsrapport økonomisk rådgivning Nav Bærum

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven

06.05.2020

Rapport tilsyn økonomisk rådgivning

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven ved Nav Drammen

20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til Nav-kontorene

Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, og for mange vil det føre til en endret økonomisk situasjon. Mange må dermed gjennomgå sin økonomiske situasjon.

20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Under følger noen gode råd på veien.

06.03.2020

Fylkesmannens kompetansehevende tiltak innen tjenesten økonomisk rådgivning i 2020

Fylkesmannen vil med kurs og konferanser bidra til at ansatte i kommunene kan gi innbyggerne god rådgivning innen personlig økonomi og gjeldsproblemer. Vi tilbyr derfor en meny av kurs for ansatte som skal hjelpe innbyggerne, og tilbudet er tilpasset det nivå tjenesten økonomisk rådgivning skal gis på.

11.09.2019

2 basiskurs i økonomisk rådgivning - påminnelse

20. september i Ski og 21. oktober i Drammen arrangerer vi to basiskurs som er like i innhold. Dermed kan deltakere melde seg på det kurset som passer best.

10.07.2019

Tallenes tale om økonomisk rådgivning i Oslo og Akershus

Det er mange som får hjelp av kommunen og bydelen sin med privatøkonomien og gjeldsproblemene sine i Oslo og Akershus.

02.07.2019

Dagsamling på Gardermoen for økonomiske rådgivere

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til "ekspertkurs" for økonomiske rådgivere på Gardermoen.

10.05.2019

Fagdager økonomisk rådgivning 2019

Det inviteres med dette til årets fagdager for økonomiske rådgivere. Samlingen er lagt til Scandic Laholmen i Strømstad.

30.04.2019

Basiskurs i økonomisk rådgivning Øst-Viken

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?

Flere nyheter