Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd


Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.noUtdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 

FREDAG 01.01.2021 10.04, SIST ENDRET 05.01.2021 13.26

Les mer på fhi.no 

Les mer på helsenorge.no 

Utdanningsdirektoratets nettside for løpende informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/