Oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF. Bakgrunnen er at sykehuset publiserte sensitive opplysninger om pasienter i offentlig postjournal.

Det var NRK som avdekket at sykehuset hadde lagt ut disse opplysningene. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette valgt å opprette tilsynssak, med hjemmel i helsetilsynsloven § 2.

Vi viser videre til mottatt kopi av avviksmelding fra sykehuset datert 07.07.2020 om hendelsen til Datatilsynet. Det fremgår av avviksmeldingen at det er en menneskelig feil, et tastetrykk, som førte til at en intern postliste ble offentlig. Sykehuset selv varslet oss også om hendelsen samme dag.
Under tilsynet kan vi komme til å vurdere både virksomhet og helsepersonell.

- Fylkesmannen ser alvorlig på saker hvor personopplysninger helt ubeskyttet blir gjort tilgjengelige. Vi har bedt sykehuset om opplysninger om hvordan pasientene har blitt informert og ivaretatt etter hendelsen, og om hvordan sykehuset vil sikre at dette ikke skjer igjen, sier fungerende fylkeslege Jenny-Marie Wadosch.

Sykehuset har fire uker til å svare.
Saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen vil være inntil seks måneder.