Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på: 

Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

 

Les mer på fhi.no 

Les mer på helsenorge.no 

Utdanningsdirektoratets nettside for løpende informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/