Influensavaksine til helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten. Vaksinering av helsepersonell forebygger sykdom, redder liv, gir bedre beredskap i helsetjenesten, reduserer bruk av antibiotika og kan spare samfunnet for store utgifter.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine.

Du kan være smittet av influensa selv om du har milde eller ingen symptomer. Helsepersonell som ikke vet at de har influensa, vil derfor kunne gå på jobb og risikere å smitte pasientene sine. Dette kan føre til at pasienter blir alvorlig syke eller dør.

I vedlagte brev gir utfyllende informasjon om faktagrunnlag og praktisk gjennomføring av høstens vaksinering, samt arbeidsgivers ansvar og oppgaver.

Kontaktpersoner