Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på:  Folkehelseinstituttets nettsider  helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.  
02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

02.04.2020

Opplæringsressurser covid 19

Det er nå laget en samlet oversikt over opplæringsressurser for helsetjenesten.

31.03.2020

Veiledning tiltak og rettsgrunnlag under koronasituasjonen

Her finner du notat som skal gi helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Du finner også en veiledning som redegjør for rettsgrunnlagene for gjennomføring av ulike tiltak overfor personer med/uten samtykkekompetanse i helse- og omsorgstjenesten

27.03.2020

Midlertidige føringer for kontrollkommisjonen

Helsedirektoratet har gitt midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus

25.03.2020

Kommunens plikt - sosiale tjenester

Informasjon til Nav- kontorene om tilrettelegging for søknader om sosiale tjenester når publikumsmottakene stenger eller har kort åpningstid og forenklet behandling.  

20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til Nav-kontorene

Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, og for mange vil det føre til en endret økonomisk situasjon. Mange må dermed gjennomgå sin økonomiske situasjon.

20.03.2020

Mennesker med utviklingshemning og koronavirus

Det kan oppstå særskilte utfordringer i tjenester til personer med utviklingshemming, og Nasjonalt kompetansemiljø (NAKU) har laget artikler om koronavirus.

20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Under følger noen gode råd på veien.

20.03.2020

Spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider

Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper under koronapandemien. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)  har samlet informasjon om konkrete tiltak

Flere nyheter Få nyhetsvarsel