Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
22.07.2020

Oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppretter tilsyn mot Sykehuset Østfold HF. Bakgrunnen er at sykehuset publiserte sensitive opplysninger om pasienter i offentlig postjournal.

22.07.2020

560 millioner i tilskudd

Helseavdelingen vil i år gi ca 560 millioner i tilskudd til kommuner og virksomheter i Oslo og Viken.

20.07.2020

Tilskudd NAV - Covid-19

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

14.07.2020

Statistikk økonomisk rådgivning 2019

Flertallet får en løsning på sine økonomiske problemer i møte med økonomisk rådgiver.

14.07.2020

Ny tilskuddsordning - tiltak for sårbare eldre

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. Helsedirektoratet har derfor etablert en ny tilskuddsordning.

01.07.2020

Barnehager i Oslo og Viken tilbys kompetanseutvikling i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø

Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kan tilby våre barnehager kompetanseutvikling som styrker deres arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.

25.06.2020

Midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven §§ 20, 20a og 29 - 40

Forskriften gir nærmere regler om midlertidige unntak fra aktivitetskrav mv. som følge av covid-19-pandemien

Flere nyheter Få nyhetsvarsel