Søn- og helligdagsåpne butikker

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpent på søn- og helligdager.

Tilrettelegging for nødvendige smitteverntiltak må gjennomføres innen rammen av eksisterende lokaler. Vi har ikke myndighet til å stenge de butikkene som oppfyller kravene til å holde åpent på søn- og helligdager. Dette må i så fall vurderes av den enkelte kommuneoverlege med hjemmel i smittevernloven.

Kontaktpersoner