Apostillestempel på dokumenter

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering. Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen.

Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med institusjonens embetsstempel (ofte et løvestempel). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen. 

Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må notarialbekreftes. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autoriasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. 

Utenriksdepartementet (UD) har en oppdatert liste over landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. UD har også informasjon om dokumenter som skal brukes i land som ikke har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Vis mer

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00.

Det vil være mulig å legge post og dokumenter til behandling (apostiller) i postkasse på hvert kontorsted. Dokumenter returneres med post etter behandling. Du må derfor oppgi returadresse.

Ellers kan du gjerne bruke ordinær post. All post sendes til følgende adresse, ikke til de enkelte kontorstedene:

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Postboks 325 
1502 Moss

Apostillestempler får du på våre tre kontorsteder

Moss: Vogts gate 17

Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27 

Drammen: Statens Hus, Grønland 32

Åpningstider for innlevering av dokumenter til apostillering:

Sommer (15. mai-14. september) kl. 0800 – 1430 
Vinter (15. september-14. mai) kl. 0800 - 1515 

Dokumenter levert etter denne tiden må hentes neste dag.