Apostillestempel på dokumenter

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering. Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen.

Før et dokument kan få apostillestempel, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert av en notarius publicus (embetsmann som står for visse offentlige, rettslige handlinger), og stemplet med institusjonens embetsstempel (ofte et løvestempel). Det er viktig at navn og tittel er skrevet tydelig, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver under signaturen. 

Dokumenter utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører, må notarialbekreftes. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autoriasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. 

Utenriksdepartementet (UD) har en oppdatert liste over landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. UD har også informasjon om dokumenter som skal brukes i land som ikke har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Vis mer

Åpningstider:

Vi ber besøkende holde avstand og forholde seg til gjeldende smittevernregler. Våre resepsjonstjenester og publikumskontakt er noe begrenset grunnet situasjonen.  

 • Moss: Vogts gate 17, telefon: 69 24 70 11 
  Åpningstid: mandag-fredag 10:00-14:00  

 • Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27, telefon: 22 00 37 62
  Åpningstid:
  Sommer (15. mai-14. september) kl. 0800 – 1430 
  Vinter (15. september-14. mai) kl. 0800 - 1515 

 • Drammen: Statens Hus, Grønland 32, telefon: 32 26 66 26
  Åpningstid: mandag-fredag 10:00-14:00 

Dokumenter levert etter disse tidene må hentes neste dag.