Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

08.02.2019

Kongen besøker Kongsberg Gruppen

Hans Majestet Kongen skal besøke Kongsberg Gruppen 12. februar 2019 kl. 11:15 til 14:00. Kongen vil få en orientering og et innblikk i Kongsberg Gruppens ulike teknologiområder og fremtidens muligheter.

06.02.2019

I Oslo og Viken ble det gitt 380 tillatelser til askespredning i 2018

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette.

05.02.2019

I Oslo og Viken ble det i 2018 innvilget 4260 separasjoner

Fylkesmannen i Østfold innvilget 756 separasjonsbevillinger og 641 skilsmissebevillinger.

21.01.2019

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.

15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI

Flere nyheter Få nyhetsvarsel