Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


20.03.2020

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

19.03.2020

Søn- og helligdagsåpne butikker

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpent på søn- og helligdager.

16.03.2020

Løpende kontakt med kommunene

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Vi rapporterer nå jevnlig om status i kommunene i Viken og Oslo.

16.03.2020

Utsatt frist for å innsendig av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

09.03.2020

Statsborgerseremonien 29. mars 2020 blir avlyst

På grunn av koronaviruset og fare for smitte har fylkesmannen etter en grundig vurdering bestemt at statsborgerseremonien 29. mars 2020 i Oslo Konserthus må avlyses.

26.02.2020

I 2019 ble det utbetalt 55 285 056 kroner i bistand etter rettshjelploven

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

20.01.2020

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.

20.01.2020

Frist for valg av nytt forliksråd

Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, jf. domstolloven § 57. Valget gjelder fra 1. januar det påfølgende år. Dette innebærer at fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd er 15. oktober 2020, og perioden for det nye forliksrådet er 1. januar 2021 til 1. januar 2025.

09.12.2019

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel