Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


08.02.2019

Kongen besøker Kongsberg Gruppen

Hans Majestet Kongen skal besøke Kongsberg Gruppen 12. februar 2019 kl. 11:15 til 14:00. Kongen vil få en orientering og et innblikk i Kongsberg Gruppens ulike teknologiområder og fremtidens muligheter.


06.02.2019

I Oslo og Viken ble det gitt 380 tillatelser til askespredning i 2018

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette.


05.02.2019

I Oslo og Viken ble det i 2018 innvilget 4260 separasjoner

Fylkesmannen i Østfold innvilget 756 separasjonsbevillinger og 641 skilsmissebevillinger.


21.01.2019

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel