Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


02.06.2020

I Oslo og Viken ble det gitt 386 tillatelser til askespredning i 2019

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse.

20.05.2020

I Oslo og Viken ble det i 2019 gitt 4221 separasjoner og 3617 skilsmisser

Antall søknader om separasjon fra 12. mars og frem til nå viser en minimal nedgang i forhold til samme periode i fjor.

06.05.2020

Tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2020

Formålet er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.

21.04.2020

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til korona-informasjon til innvandrere

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av informasjon til innvandrere. Søknadsfristen er 28. april.

20.03.2020

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

19.03.2020

Søn- og helligdagsåpne butikker

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpent på søn- og helligdager.

16.03.2020

Løpende kontakt med kommunene

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Vi rapporterer nå jevnlig om status i kommunene i Viken og Oslo.

16.03.2020

Utsatt frist for å innsending av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

09.03.2020

Statsborgerseremonien 29. mars 2020 blir avlyst

På grunn av koronaviruset og fare for smitte har fylkesmannen etter en grundig vurdering bestemt at statsborgerseremonien 29. mars 2020 i Oslo Konserthus må avlyses.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel