Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Vi har mottatt spørsmål om stengte barnehager og SFO gjennom sommeren og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Flere barnehager og SFO`er har vedtektsfestet at de er stengt større deler av ferien.

Vi har tatt spørsmålet opp med Udir/Kunnskapsdepartementet og under ser dere avklaringen fra dem: 

Det er vanlig at barnehager og SFO holder stengt noen uker hver sommer. Slik stenging har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at enkelte barn skal få et tilbud når barnehager og skoler/SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for barnehager og SFO som er stengt i sommer.  

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

Det gjøres oppmerksom på at covid-19-forskriften § 13 ble endret 12. juni, slik at det nå er unntak fra 1 meters kravet for «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet». Denne endringen gjør det lettere å gjennomføre tilbud til barn i sommer.

Du finner mer informasjon om korona situasjonen og de midleritidige reglene for skole, SFO og barnehage på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Kontaktpersoner