Skolene åpner for alle elever fra 11. mai 2020

Grunnskoler og videregående skoler åpner for alle trinn i løpet av uke 20. Det er en forutsetning at kravene til smittevern følges.

Fra mandag 11. mai 2020 åpner skolene igjen. "Jeg vet at noen skoler er klare for å åpne allerede fra mandag, mens andre vil trenge noen flere dager på å forberede seg. Det blir derfor opp til kommune og skolene å finne ut når i løpet av neste uke de kan åpne", sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

Skoleeier har stor frihet til å gjøre lokale tilpasninger når skolene skal åpne opp for alle elevene. Mulige tilpasninger kan være delt undervisning på skole og delvis videreføring av hjemmeundervisning for de eldre elevene. Elevene på 1. - 4. trinn skal så lang som mulig få sin undervisning på skolen.

Mer informasjon om gjenåpningen av skolene finnes i pressemeldingen fra regjeringen og på Utdanningsdirektoratets sider. På www.udir.no finner også oppdaterte smittevernveiledere og støttemateriell.