Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser om å søke på nettkurset om barnehage-, skolemiljø og mobbing. Søknadsfristen er 1. mars 2019.

Les mer om nettkurset på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/nettkurs-om-miljo-og-mobbing/