Klage på karakter i grunnskolen

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. På denne siden finner du som elev i grunnskolen informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Klage på standpunktkarakter

En standpunktkarakter er karakter som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, og er en karakter som skal føres på vitnemålet. Du som er elev og foreldrene dine kan klage på en standpunktkarakter. Du kan lese mer om hvem som kan klage, hva du kan klage på, klagefrist og hvordan du klager i veiledningen som heter «Orientering om retten til å klage på karakter», som du finner til høyre på denne siden.

Når en elev eller foresatt klager på en standpunktkarakter, skal klagen alltid gis til skolen. Skolen skal behandle klagen og sende den videre til oss. Det stilles bestemte krav til skolens saksbehandling. Disse kravene har vi gitt en orientering om i «Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter i fag grunnskolen». Denne veiledningen finner du til høyre på denne siden.

Skolen skal videresende klagen ved å bruke det elektroniske skjemaet Standpunktkarakter, klager fra grunnskolen til høyre på denne siden.

NB! Du som klager skal ikke bruke dette skjemaet når du klager til skolen. Det elektroniske skjemaet er det kun skolen som skal bruke når den sender klagen til oss.

 

 

 


Klage på karakter i grunnskolen våren 2020

På grunn av koronaepidemien er alle eleveksamener på grunnskolen avlyst våren 2020. 

Så lenge det ikke er bestemt noe annet, gjelder de samme reglene for å klage på standpunktkarakter som tidligere. Nytt denne våren er at standpunktkarakterene kan fastsettes så sent som skolen finner det hensiktsmessig å gjøre. Se informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, www.udir.no. Eventuelle endringer i regelverket for fastsetting av standpunktkarakter vil bli publisert på direktoratets hjemmesider og skolene vil bli informert.

En følge av at standpunktkarakteren kan fastsettes så sent som mulig, kan være at klagebehandlingen vil strekke seg over lengre tid.