Hvor mange elever skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021?

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ansvar for statstilskudd for opplæring i/på samisk i kommuner utenfor de samiske kjerneområdene i hele landet. For å få godkjent timetall for planlagt opplæring trenger de prognosene nå.

Opplæringsloven gir alle samiske barn rett til opplæring i samisk språk uansett hvor de bor. Skoleeier har plikt til å sørge for dette. Hvis ikke skoleeier har mulighet til å skaffe en kvalifisert samisklærer, kan opplæringen gis som fjernundervisning. Friskoler kan velge å gi stedlig opplæring, men har ingen plikt slik de offentlige skolene har.

Vi ber om at kommuner utenfor de samiske kjerneområdene som har eller vet de får elever som skal ha samiskopplæring, sender en prognose på antall elever, grupper og timetall til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Fyll inn opplysningene i prognoseskjemaet som ligger til høyre under "Dokumenter" og send til Fylkesmannen i Troms of Finnmark innen 1.mai

Dere vil få tilbakemelding på om den planlagte opplæringen blir godkjent når det gjelder timetall, antall grupper og ferdighetsnivå før undervisningen starter i august 2020.