Høring - etablering av samarbeidsforum for Oslo og Viken for desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Den desentraliserte ordningen for skoleutvikling skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

 

 

 

 

 

 

Om ordningen

Fylkesmannen, skoleeiere, lokale universitet- og/eller høgskoler og andre relevante aktører skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Staten gir økonomisk støttet til desentralisert ordning via Fylkesmannen til skoleeiere og universitet- og høgskoleinstitusjonene.

Fylkeskommunene og de frittstående videregående skolene deltar i ordningen fra 2019.

 

Om høringen

Høringsutkastet er utarbeidet etter innspill som vi fikk fra deltakerne på vår samling 23. april 2019 for skoleeiere, KS, UH og organisasjoner i Oslo og Viken.

 

Frist for innsendelse av høringsuttalelser er satt til 10. juni 2019.

Høringsuttalelser sendes til fmovpost@fylkesmannen.no