Eksamen og prøvefeltet

Fylkesmannen skal sørge for at gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver skjer etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringsloven. 

Ofte stilte spørsmål om eksamen, nasjonale prøver og sensoroppdrag

 

En stor del av fylkesmannens arbeid med eksamen, nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver består i brukerveiledning i PAS og PGS.

PAS-eksamen: eksamen.udir.no

PAS-prøver: prover.udir.no

PGS: pgsa.udir.no (for eksamensgjennomføring)

Skoler skal henvende seg til sin skoleeier (kommunen for grunnskoler og fylkeskommunen for videregående skoler), mens oppnevnte sensorer henvender seg direkte til fylkesmannen med spørsmål. Spørsmål til fylkesmannen om PAS og PGS skal sendes med e-post til fmOV-PAS@fylkesmannen.no

Skriftlig eksamen

I forbindelse med skriftlig eksamen i grunnskolen, videregående opplæring og grunnskoleopplæring for voksne har Fylkesmannen i Oslo og Viken blant annet ansvar for:

  • oppnevning og skolering av sensorer
  • arrangering av fellessensur
  • veilede skoler, skoleeiere og sensorer i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet PGS

For grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne oppnevner vi sensorer for matematikk, norsk og engelsk for skoler fra Oslo og Viken.

For videregående opplæring er sensuransvaret delt mellom syv fylkesmannsembeter. I noen fag har Fylkesmannen i Oslo og Viken nasjonalt ansvar, i andre fag har vi regionsansvar. Det har vært endringer i sensuransvaret for flere fag for det nye Oslo og Viken-embetet. For mer informasjon se her.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen er lokalt gitt eksamen, som skoleeier har ansvaret for - kommunen for grunnskoler og fylkeskommunen for videregående skoler. For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets side om muntlig eksamen.

For godkjente norske skoler i utlandet har Fylkesmannen i Oslo og Viken samme rolle som skoleeier har for skoler i Norge.

Klager på eksamen

Skriftlig eksamen: Fylkesmannen i Oslo og Viken er ikke klageinstans for eksamensfag i grunnskolen. Oversikt over hvem som er klageinstans for de ulike fag finner skoler og skoleeiere i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Muntlig eksamen: Fylkesmannen er klageinstans for klager i alle fag fra skoler i Oslo og Viken.

Videregående opplæring: Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageinstans for flere fag fra videregående skoler, blant annet norsk og matematikk. For fullstendig oversikt se vedlegg til høyre på denne siden.

Nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å se til at nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer. For mer informasjon om de ulike prøvene se her.


Informasjon om eksamen 2020

Vi gjør oppmerksom på at eksamen er avlyst for elever i grunnskolen og videregående skole våren 2020. Eksamen for privatister gjennomføres som normalt.

For mer informasjon om eksamen våren 2020 se Utdanningsdirektoratets hjemmeside her

Datoer for fellessensur 2020

Sentralt gitt eksamen i grunnskole:

  • Fellessensur vår: 17. juni 2020

Sentralt gitt eksamen i videregående opplæring:

  • Fellessensur høst: 3. januar 2020
  • Fellessensur vår: 18. og 19. juni 2020