Informasjon om skriftlig eksamen og fellessensur i grunnskolen 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i 2019 sensuransvaret for norsk (hovedmål og sidemål), engelsk og matematikk i grunnskolen.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt tidsplanen for skriftlig eksamen i grunnskolen 2019:

  • 16. mai - matematikk
  • 21. mai - norsk hovedmål
  • 22. mai - norsk sidemål
  • 24. mai - engelsk

På bakgrunn av dette har Fylkesmannen satt mandag 17. juni som dato for fellessensur i Lillestrøm. 

Til informasjon er sensorskoleringen satt til mandag 3.juni på The Hub i Oslo.