Tilretteleggingsmidler med lokal prioritering 2019-2020

Vi har utsatt vår åpning for mottak av søknader om tilretteleggingsmidlerfor studieåret 2019-2020.

 

Barnehageeiere som har ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb i barnehagen, får anledning til å søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om tilretteleggingsmidler for studieåret 2019-2020.

Samarbeidsforum for Oslo og for Viken har besluttet følgende for når det gjelder tilretteleggingsmidler med lokal prioritering:

  • Tilretteleggingsmidlene skal brukes som tiltak for å øke andel ansatte med barnehagelærerutdanning i barnehagene i Oslo og i Viken.

 

  • Søknadsskjemaet og tildelingskriteriene skal revideres for å sikre at midlene tildeles og brukes hos barnehageeiere og i områder med mangel på kvalifiserte barnehagelærere.

 

  • Nytt søknadsskjema og nye tildelingskriterier blir publisert på vår nettside i løpet av september 2019.

 

  • Fristen blir forlenget. Informasjon om ny søknadsfrist blir lagt ut på vår nettside sammen med informasjon tilretteleggingsmidler 2019-2020 og lenke til skjemaet som barnehager/barnehageeier skal brukes til søknad om tilretteleggingsmidler for 2019-2020.